Close

Пловдив

Форум С деца на тепе 7. / 8.11.2020г., Пловдив

Фондация С деца на тепе представя за първи път в Пловдив Форум на теми, свързани с възпитанието, навиците и образованието на децата извън училищна среда. Събитието, което ще се проведе в рамките на два дни (7 и 8.11.2020) дава възможност на родители, подрастващи, преподаватели и директори на учебни заведения да […]

Read More

Статут на фондация „С деца на тепе“

Фондация „С деца на тепе“ е  неправителствена, нерелигиозна и неполитическа организация с нестопанска цел, юридическо лице по българското законодателство. Фондацията осъществява дейност в частна полза. Цели а/ Заложени в статута на Фондацията 1. Развитие на общочовешките и обществени културни и духовни ценности. 2. Развитие и стимулиране на националното и европейско […]

Read More