Close

Училище

Статут на фондация „С деца на тепе“

Фондация „С деца на тепе“ е  неправителствена, нерелигиозна и неполитическа организация с нестопанска цел, юридическо лице по българското законодателство. Фондацията осъществява дейност в частна полза. Цели а/ Заложени в статута на Фондацията 1. Развитие на общочовешките и обществени културни и духовни ценности. 2. Развитие и стимулиране на националното и европейско […]

Read More